Quạt Ly Tâm KCF101 3.2-2.2Kw/3Hp

7,200,000

Dưới đây là những thông số về quạt ly tâm 4 kw (hay còn được gọi là quạt 5 hp):

  • Lưu lượng hút: từ 4000 đến 8000 m3/h
  • Cột áp: từ 800 đến 1000 Pa

quạt sên 2.2 kw, quạt sên 3 hp, quat ly tam 2.2kw, quat ly tam 3 hp, quạt ly tâm 2.2 kw, quat ly tam 2.2kw, quạt sên 2.2kw, quat sen 2.2kw, quạt sen 3hp, quat sen 3hp, quạt sên 3 hp, quat sen 3hp