Quạt Ly Tâm KCF-3.0-1.5KW/2HP

5,800,000

Dưới đây là những thông số về quạt ly tâm 4 kw (hay còn được gọi là quạt 5 hp):

  • Lưu lượng hút: từ 4000 đến 8000 m3/h
  • Cột áp: từ 800 đến 1000 Pa

quạt sên 1.5 kw, quạt sên 2 hp, quat ly tam 1.5kw, quat ly tam 2 hp, quạt ly tâm 1.5 kw, quat ly tam 1.5kw, quạt sên 1.5kw, quat sen 1.5kw, quạt sen 2hp, quat sen 2hp, quạt sên 2 hp, quat sen 2hp