Quạt Ly Tâm Cao Áp 11kw/15HP

15,800,000

Model: KCF 9-19-5.0A-11kw-2P
 Lưu Lượng: 2.166-3.488 m3/h.
 Cột áp: 5.323-5.080 Pa.
 Cống suất: 5.5Kw/2Hp.
  Tốc độ: 2.800 v/p.